Migracijos paslaugos
Teikiame kvalifikuotas teisines paslaugas migracijos klausimais.
 • Konsultacijų teikimas aktualiais migracijos klausimais.
 • Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje klausimais, nuolatinių ir laikinųjų leidimų gyventi ir dirbti Lietuvos respublikoje klausimais.
 • Vizų gavimo, pakvietimų atvykti į Lietuvos respubliką klausimais.
 • Pilietybės gavimo klausimų spręndimas.
 • Teisinė pagalba ir konsultacijos steigiant užsienio piliečiamas verslą ir registruojant įmones Lietuvos Respublikoje.
 • Informacijos ir konsultacijų teikimas dėl galimo pabėgėlio statuso suteikimo užsienio šalių asmenims.
 • Atstovavimas užsienio šalių piliečiams valstybės ir kitose institucijose.
 • Taip pat teikiame konsultacijas kitais aktualiais klausimais, susijusiais su migracija.
 • Esant būtinumui vykstame pas klientą ar organizuojame susitikimą jam patogioje vietoje ir patogiu laiku.
 • Kliento pageidavimu galime suteikti gyvenąją vietą ir deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
 • Rengiame dokumentus dėl laikinųjų leidimų gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, dėl vizų gavimo. Taip pat rengiame dokumentus dėl kvietimų gavimo atvykti į Lietuvos Respubliką. Esant būtinumui tarpininkaujame gaunant kvietimus atvykti į Lietuvos Respubliką.
 •  
Pateikiami prašymai dėl leidimo gyventi suteikimo

Leidimas laikinai gyventi – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvoje jame nurodytą laiką. Įprastai suteikiama teisė laikinai gyventi Lietuvoje 1-ių metų terminui ir pratęsiama kas 1-ius metus. Užsienietis turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos ir į ją grįžti leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu. Leidimą laikinai gyventi turintis asmuo gali laisvai judėti visoje Šengeno erdvėje 90 d. per 6 mėn.
Užsienio pilietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai (tai yra, turi galiojančią vizą), prašymą išduoti leidimą gyventi gali pateikti vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai, tačiau tokio prašymo pateikimas nesuteikia teisės užsienio piliečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas sprendimas. Taigi, užsienio pilietis turi atvykti į Lietuvą du kartus: pirmą kartą – dokumentų pateikimui migracijos departamentui. Sprendimas dėl leidimo išdavimo paprastai priimamas 4 – 6 mėnesių laikotarpyje. Kuomet yra priimamas sprendimas išduoti leidimą gyventi, užsienio pilietis šiuo pagrindu gauna vizą atvykti į Lietuvos Respubliką, atvykęs į Lietuvos Respubliką gauna Leidimą gyventi.