Teikiamos paslaugos
Teisnių konsultacijų teikimas.
Skubus teisinių dokumentų rengimas.
a) administracinės teisės srityje
Konsultuojame ir ruošiame procesinius dokumentus:
- administracinės atsakomybės klausimais;
- administracinių teisės pažeidimų (kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos, nuosavybės, aplinkos apsaugos, piliečių buto teisių, pramonės, darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityse) klausimais;
- administracinės nuobaudos skyrimo, apskundimo, panaikinimo klausimais;
- specialios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, medžioti, užsiimti žvejyba, teisės projektuoti statinius ir kt.) atėmimo ir termino sutrumpinimo klausimais;
- baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais klausimais;
- viešojo administravimo (valstybės, savivaldybių ir kt. institucijų) veikimo, neveikimo klausimais.
b) baudžiamosios teisės srityje
Teikiamos paslaugos:
 • konsultuojame visais baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės klausimais;
 • konsultuojame, rengiame procesinius dokumentus, renkame įrodymus;
 • giname nukentėjusiųjų, įtariamųjų bei kaltinamųjų teises bei teisėtus interesus baudžiamosiose bylose;
 • atstovaujame klientus ikiteisminio tyrimo institucijose bei visų instancijų teismuose.
c) sutarčių teisės srityje
Profesionaliai ir greitai rengiame įvairias teisines sutartis:
 • Paskolos sutartis;
 • Pirkimo – pardavimo sutartis;
 • Nuomos sutartis;
 • Daikto nuomos sutartis;
 • Daikto panaudos sutartis;
 • Dovanojimo sutartis;
 • Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;
 • Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;
 • Mainų sutartis;
 • Finansinės nuomos (lizingo) sutartis;
 • Vartojimo kredito sutartis;
 • Paslaugų teikimo sutartis;
 • Preliminari sutartis;
 • Pavedimo sutartis;
 • Panaudos sutartis;
 • Paramos sutartis;
 • Preliminari sutartis
 • Atstovavimo sutartis;
 • Rangos sutartis;
 • Pervežimo sutartis;
 • Reikalavimo teisų perleidimo sutartis;
 • Akcijų pirkimo –  pardavimo sutartis;
 • Autorinė sutartis;
 • Jungtinės veiklos sutartis;
 • Vedybų (ikivedybinė, povedybinė) sutartis;
 • Darbo sutartis;
 • Saugos sutartis;
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
 • Tarpininkavimo sutartis;
 • Kitas sutartis.
d) šeimos teisės srityje
Nutarėte nutraukti santuoką - mūsų teisininkai suteiks konsultacijas dėl galimų santuokos nutraukimo variantų bei paruoš reikiamus procesinius dokumentus.
Santuokos nutraukimas (skyrybos):
 • bendru abiejų sutuoktinių sutikimu;
 • vieno sutuoktiniu prašymu;
 • vieno sutuoktinio prašymu dėl kito sutuoktinio kaltės.Jūsų sutuoktinis (-ė) nevykdo pareigos išlaikyti nepilnamečius vaikus?
   
  Tuomet galite kreiptis į mus ir mes parengsime procesinius dokumentus teismui dėl alimentų priteisimo ar jau priteistų alimentų padidinimo/sumažinimo.
   
  Mūsų teisininkai greitai ir nebrangiai parengs Jums ieškinį teismui dėl:
  • išlaikymo (alimentų) priteisimo vaikui;
  • išlaikymo priteisimo pilnamečiui vaikui, kuris yra studentas ar moksleivis;
  • jau priteisto išlaikymo dydžio padidinimo;
  • išlaikymo priteisimo išlaikymo dydžio sumažinimo.Jūsų sutuoktinis (-ė) nevykdo pareigos išlaikyti nepilnamečius vaikus?
    
   Tuomet galite kreiptis į mus ir mes parengsime procesinius dokumentus teismui dėl alimentų priteisimo ar jau priteistų alimentų padidinimo/sumažinimo.
    
   Mūsų teisininkai greitai ir nebrangiai parengs Jums ieškinį teismui dėl:
   • išlaikymo (alimentų) priteisimo vaikui;
   • išlaikymo priteisimo pilnamečiui vaikui, kuris yra studentas ar moksleivis;
   • jau priteisto išlaikymo dydžio padidinimo;
   • išlaikymo priteisimo išlaikymo dydžio sumažinimo.
    
 
Santuokos nutraukimas gyvenantiems užsienyje. Sutvarkome skyrybų dokumentus ir atstovaujame teisme jei gyvenate užsienyje ir neturite galimybės grįžti į Lietuvą.

 d) darbo teisės srityje
 Teikiamos paslaugos:
 • darbuotojų atleidimo įforminimas;
 • darbo sutarčių parengimas: darbo, konfidencialumo, visiškos materialinės atsakomybės, įmonės koletyvines;
 • pareiginių instrukcijų, vidinių tvarkų parengimas;
 • ginčai su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis;
 • konsultacijos dėl darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo;
 • darbuotojų perkėlimas ir komandiruotės;
 • darbo užmokesčio, drausminių nuobaudų skyrimo ir kitais darbo teisės klausimais;
 • darbuotojų saugos ir kitų reikalavimų atitikimas teisės aktams.